Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем сайте. Он создан с целью предоставления информации о деятельности школы и организации обратной связи с родителями. Наши фото и видеоотчёты расскажут вам о школьной жизни, а родители через электронный журнал смогут получить подробную информацию об успеваемости своего ребёнка. Надеемся, что наше общение будет взаимополезным.

ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДИЙН АНХААРАЛД

 

 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЗУНЫ ДААЛГАВАР

                     ………. ангийн сурагч     ……………………………-ны

 

Эцэг эхийн анхааралд

              Коронавирусийн цар тахлын халдвараас хүүхдүүдээ урьдчилан сэргийлж, цэвэр, эрүүл агаарт байлгах, шүд, нүд чих хамар хоолойн нарийн мэргэжлийн эмчид үзүүлэх, сүрьеэгийн шинжилгээнд хамруулах, өвчлөлтэй тохиолдолд 2020 оны 08-р сарын 25-ны дотор эмчлүүлж ирнэ үү!

            Нийтийн эрх ашгийн үүднээс бид сурагчдын эрүүл мэндийн зуны даалгаварыг хичээлийн шинэ жилийн эхэнд урьдчилан сэргийлэх үзлэгээр шалгаж биелүүлсэн сурагчдын эцэг эхтэй “Хамтын гэрээ” байгуулах болно.

 

                                        Эрүүл биед саруул ухаан оршино.

 

 
                                        
СУРГУУЛИЙН ЗАХИРГАА

 

 

 

      МОНГОЛ-ОРОСЫН ХАМТАРСАН СУРГУУЛЬ                                               АНГИ ....

 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЗЛЭГИЙН ХУУДАС

 

Овог..........................            Нэр .............................      Нас ...........           Хүйс....

 

     Үлэгийн нэр

                Онош

Он сар өдөр

Эмчийн гарын үсэг

 

1

 

 

  НҮД

 

 

 

 

2

 

 

  ШҮД

 

 

 

 

3

 

 

  ЧИХ  ХАМАР   

  ХООЛОЙ

 

 

 

 

4

 

  СҮРЬЕЭ

 

 

 

 

 

Сургуулийн танилцуулга

Сургалтын мэдээлэл