Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем сайте. Он создан с целью предоставления информации о деятельности школы и организации обратной связи с родителями. Наши фото и видеоотчёты расскажут вам о школьной жизни, а родители через электронный журнал смогут получить подробную информацию об успеваемости своего ребёнка. Надеемся, что наше общение будет взаимополезным.

5 насны хүүхдийн сэтгэхүйн хөгжил, мэдлэг, чадварын түвшинг тодорхойлж, хүүхэд сургуульд эхлэн ороход ямар бэлтгэл хангасан байх

ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДИЙН АНХААРАЛД

 

   5 насны хүүхдийн сэтгэхүйн хөгжил, мэдлэг, чадварын түвшинг тодорхойлж, хүүхэд сургуульд эхлэн ороход ямар бэлтгэл хангасан байх талаар эцэг, эхчүүд та бүхэнд туслах зорилгоор дараах цуврал тестийн номнуудыг  санал болгож байна.

      Тус цувралуудад туршлагатай сурган хүмүүжүүлэгчид, хүүхдийн сэтгэл зүйчдийн сонгон авч эмхэтгэсэн төрөл бүрийн тестүүд олноор орсон юм. Үүнд:

     1.Хүүхдийн сэтгэхүйн хөгжлийн түвшинг үнэлэхэд туслах тестын ном                

              (5 бүлэгтэй, хэсэг тус бүр 7-11 тусгай сонгосон тестийн дасгалтай).

 

              5 настай хүүхдийг эхний 3 бүлэг даалгаврын хүрээнд бэлтгэнэ /хуудас 5-28/

     2.Хүүхдийн математикийн бэлтгэлийн түвшинг үнэлэхэд  туслах тестийн ном

      (9 бүлэгтэй, хэсэг тус бүр 7-12 тусгай сонгосон тестийн дасгалтай).

 

              5 настай хүүхдийг эхний 3 бүлэг даалгаврын хүрээнд бэлтгэнэ /хуудас 5-26/

     3.Хүүхдийн анхаарал ба ой тогтоолтын хөгжлийн түвшинг үнэлэхэд туслах тестийн ном (6        

             бүлэгтэй, хэсэг тус бүр 5-8 тусгай сонгосон тестийн дасгалтай).

 

             5 настай хүүхдийг эхний 4 бүлэг даалгаврын хүрээнд бэлтгэнэ /хуудас 5-32/

      4.Хүүхдийн гарын бичих хөдөлгөөний хөгжлийн түвшинг үнэлэхэд туслах тестийн ном (5

             бүлэгтэй, хэсэг тус бүр 4-9 тусгай сонгосон тестийн дасгалтай). 

 

 

 

             5 настай хүүхдийг эхний 2 бүлэг даалгаврын хүрээнд бэлтгэнэ /хуудас 5-28/

  

 

                                                                         Амжилт хүсье!

СУРГУУЛИЙН ЗАХИРГАА

 

Сургуулийн танилцуулга

Сургалтын мэдээлэл