Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем сайте. Он создан с целью предоставления информации о деятельности школы и организации обратной связи с родителями. Наши фото и видеоотчёты расскажут вам о школьной жизни, а родители через электронный журнал смогут получить подробную информацию об успеваемости своего ребёнка. Надеемся, что наше общение будет взаимополезным.

2019-2020 оны хичээлийн жилд тус сургуулийн Бэлтгэл ангид

    

ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДИЙН АНХААРАЛД:

Монгол-Оросын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн үндсэн дээр байгуулагдсан  Монгол-Оросын хамтарсан сургуулийн  сургалт ОХУ-ын ЕБС-ийн хөтөлбөрийн дагуу орос хэл дээр явагдаж стандартыг хэрэгжүүлдэг. ОХУ-ын Боловсролын хуулийн дагуу (2013.09.01-ээс хэрэгжсэн ОХУ-ын  ”Боловсролын тухай “  № 273 тоот шинэчилсэн хууль, 2013.08.30-ны өдрийн ОХУ-ын БШУЯ-ны №1014 тоот “Сургуулийн өмнөх боловсролын журмыг батлах тухай” тушаал, ОХУ-ын Бага дунд боловсролын стандарт) 2019-2020 оны хичээлийн жилд Бэлтгэл ангид   5 настай 2014 онд төрсөн хүүхдүүдийг 2019 оны 5-р сарын 13-наас 24-ний өдрүүдийн    900-1800 цагийн хооронд (завсарлага 1300-1400) бүртгэнэ.

Бүртгэл сургуулийн хурлын танхимд (гадна талаас нь орно) явагдана.

Сонгон шалгаруулалтын хугацааг бүртгүүлэх үед мэдэгдэнэ.

 

БҮРТГҮҮЛЭХДЭЭ АВЧРАХ ЗҮЙЛС:

 

1.     Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, гэрчилгээний лавлагааны хамт                   

  (түц машинаас гаргуулсан), эцэг эхийн иргэний үнэмлэх

2.     3x4 хэмжээтэй цээж зураг 2 ш. (одоогийн)

3.     Бүртгэлийн хураамж -20,000 төгрөг ( Тестийн шалгалт болон аман ярилцлага авах багш нарын (ОХУ-ын болон монгол нийт 105 багш ажиллана.) ажлын хөлс, А3,А4 бичгийн цаас, каноны болон принтерийн хор, бичгийн цавуу, бичгийн үдээс, өнгийн харандаа, пламаструуд, 00-ын болон гарын цаас, 1 удаагын аяга зэрэг  зайлшгүй хэрэгцээт зардлуудад зарцуулагдана.)

4.     Бүртгэлийн хураамжийг  эцэг эхчүүд сургуулийн Голомт банк дахь 1145103272  дансанд тушаана.

 

 

СУРГУУЛИЙН ЗАХИРГАА


                          

 

 

 

Сургуулийн танилцуулга

Сургалтын мэдээлэл