Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем сайте. Он создан с целью предоставления информации о деятельности школы и организации обратной связи с родителями. Наши фото и видеоотчёты расскажут вам о школьной жизни, а родители через электронный журнал смогут получить подробную информацию об успеваемости своего ребёнка. Надеемся, что наше общение будет взаимополезным.

Эцэг эхийн нэгдсэн хурлыг зохион байгуулав.

        2019 оны 09-р сарын 12-21-ний хооронд  сургуулийн захиргаа нийт багш нарыг оролцууж 0-12-р ангийн эцэг эхчүүдийг 99,2%  ( 2052 )хамруулан 16 удаагийн хурал хийж, эцэг эх, сурагчдад бүтэн жилийн тайлангаа тавьж, шинэ хичээлийн жилийн зорилго, зорилт, багшлах бүрэлдэхүүн, хэрэгжүүлэх шинэлэг хөтөлбөрүүд, менежментийн онцлогууд, хууль дүрэм журмуудыг нэг бүрчлэн танилцуулав.