Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем сайте. Он создан с целью предоставления информации о деятельности школы и организации обратной связи с родителями. Наши фото и видеоотчёты расскажут вам о школьной жизни, а родители через электронный журнал смогут получить подробную информацию об успеваемости своего ребёнка. Надеемся, что наше общение будет взаимополезным.

МОНГОЛ-ОРОСЫН ХАМТАРСАН СУРГУУЛЬ “ЭРҮҮЛ ШҮД-ЭРҮҮЛ ХҮҮХЭД” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ АМЖИЛТТАЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЛЭЭ

 

МОНГОЛ-ОРОСЫН ХАМТАРСАН СУРГУУЛЬ “ЭРҮҮЛ ШҮД-ЭРҮҮЛ ХҮҮХЭД” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ АМЖИЛТТАЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЛЭЭ

Монгол Улсын Засгийн газар, Эрүүл мэндийн яамнаас 2019-2024 оны хооронд хэрэгжүүлж буй “Эрүүл шүд-Эрүүл хүүхэд” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх  хүрээнд дараах шат дараалсан ажлуудыг зохион байгуулсны үр дүнд Монгол-Оросын хамтарсан  сургуулийн 2500 сурагчид 100% эрүүл шүдтэй боллоо. Үүнд:

  1. Монгол-Оросын хамтарсан сургууль жил бүрийн 9-р сарын эхэнд бүх сурагчид, багш ажилчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулж, эмчилгээ хийлгэдэг уламжлалтай.
  2. 2018-2019 оны 4,5-р сард шүд, чих, хамар хоолой, нүд, сүрьеэгийн давтан үзлэгийг явуулж, улмаар 2018-2019 оны хичээлийн жилийн эцэст нийт сурагчдын эцэг эхэд хүүхдээ зуны амралтаар шүд, чих, хамар хоолойн нарийн мэргэжлийн  эмчид үзүүлж, өвчлөлтэй тохиолдолд  8-р сарын 25-ны дотор эмчлүүлж ирэх “Эрүүл мэндийн зуны даалгавар”-ыг өгсөн.
  3. “Эрүүл мэндийн зуны даалгавар”-ын биелэлтийг шалгаж,  шинэ хичээлийн жилийн эхэнд ( 2019 оны 09-р сарын 9-13-нд)  СБД-ийн Эрүүл мэндийн нэгдсэн төвтэй гэрээ байгуулж, төлбөрийг  зохих журмын дагуу төлж, “Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг”-ийг сургууль дээрээ зохион байгуулсан.

Тус үзлэгээр 2500 сурагчаас  983 буюу 39% нь  шүдээ гүйцэд эмчлүүлээгүй болох нь тогтоогдсон юм.

  1. Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгээр шүдний өвчлөл илэрсэн сурагчдын нэрсийг 2019 оны 09-р сарын 14-21-ний хооронд паралель анги бүрээр зохион байгуулдаг эцэг эхийн нэгдсэн хурал дээр танилцуулж, эцэг эх нэг бүрт 14 хоногийн хугацаатай эмчлүүлж ирэх үүрэг даалгавар өгч, гарч болох эрсдэлийн талаар зөвлөгөө өгсөн.
  2. 2019 оны 10-р сарын 10-11-ний өдөр шүд, чих, хамар хоолойн эмчийн давтан үзлэгийг сургууль дээрээ зохион байгуулж үүрэг даалгаврын биелэлтийг шалгахад  сурагчид 100% шүдээ эмчлүүлсэн  үр дүн гарч, сургууль эрүүл шүдтэй хүүхдүүдтэй болсныг баталлаа.