Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем сайте. Он создан с целью предоставления информации о деятельности школы и организации обратной связи с родителями. Наши фото и видеоотчёты расскажут вам о школьной жизни, а родители через электронный журнал смогут получить подробную информацию об успеваемости своего ребёнка. Надеемся, что наше общение будет взаимополезным.

Дархлаажуулалтыг зохион байгуулав.

Монгол Улсын “Дархлаажуулалтын тухай” хууль, Засгийн газрын 2009 оны 185 тоот “Дархлаажуулалтын үндэсний товлолыг шинэчлэн батлах тухай” тогтоолд заасны дагуу сахуу, татрангийн эсрэг вакцинаар улсын хэмжээнд 7,15 настай хшүүхдүүдийг вакцинжуулах ажлыг жилд нэг удаа зохион байгуулдаг. Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн ерөнхий захирлын 2019 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 11/66 албан даалгаврын дагуу 09 дүгээр сарын 24-25-ны өдрүүдэд сургууль дээр сахуу, татрангийн вакцинжуулалтыг зохион байгуулж нийт 291  сурагчийг хамрууллаа. Дархлаажуулалтын ач холбогдлын талаар эцэг эх, асран хамгаалагч нарт мэдээлэл хүргэн ажиллалаа.