Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем сайте. Он создан с целью предоставления информации о деятельности школы и организации обратной связи с родителями. Наши фото и видеоотчёты расскажут вам о школьной жизни, а родители через электронный журнал смогут получить подробную информацию об успеваемости своего ребёнка. Надеемся, что наше общение будет взаимополезным.

2017-2018 оны хичээлийн жилийн манай төгсөгчдийн ЭЕШ-ын дундаж оноо 620-д хүрч Монгол улсад тэргүүлэх ТОП сургуулиудын эхэнд жагслаа

Төгсөгчдийн чанар чансаа, амжилт сургуулийг тодорхойлох хамгийн гол үзүүлэлт байдаг. 2017-2018 оны хичээлийн жилийн  манай төгсөгчдийн ЭЕШ-ын дундаж оноо 620-д хүрч Монгол улсад тэргүүлэх ТОП сургуулиудын эхэнд жагслаа.

 

            Мөн Улаанбаатар хотын хэмжээнд математик, англи хэлний хичээлүүдээр тус бүр 800 оноо авсан ганцхан сурагч байсан нь 12а ангийн сурагч Б.Амирлин байлаа.   

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ /ЭЕШ/-ЫН
 ДУНДАЖ ОНОО

/Сүүлийн 5 жилээр /

 


 

 


12-р ангийн төгсөгчид их дээд сургуульд 100% орсон байдлыг харуулбал: Гадаадын  их  дээд  сургууль

 

 •  АНУ – 9
 •  ХБНГУ – 1
 •  Унгар – 2
 • Япон – 1
 • БНХАУ – 5
 • Тайвань-1
 • Канад -1


ОХУ-ын   их  дээд  сургуульд  тус  улсын  Засгийн газрын тэтгэлгээр 29 төгсөгч суралцаж байна.

 • Москвагийн Олон улсын харилцааны сургууль– 3
 •  Москвагийн СЭЗДС 6
 •  ЗГ-ын дэргэдэх СЭЗИС 4
 •  Москвагийн Хуулийн их сургууль-1
 •  И.М.Губкиний нэрэмжит ТИС 3
 •  Санкт Петербургийн СЭЗДС 2
 •  Москвагийн Технологийн үндэсний их сургууль 1
 •  Москвагийн Хэл шинжлэлийн их сургууль-1
 •  Москвагийн Архитектурийн институт– 1  
 •  Улс түмний найрамдлын их сургууль – 2
 •  Москвагийн Инженерийн их сургууль – 1
 •  Москвагийн Удирдлагын их сургууль – 1
 •  Москвагийн Багшийн их сургууль – 1
 •  Иркутскийн Техникийн их сургууль – 1
 •  Москвагийн Хэвлэл мэдээллийн сургууль – 1

      Монгол Улсын  их  дээд  сургуульд:

 •  MУИС – 18
 •  АШУҮИС – 1
 •  ШУТИС – 4
 •  СЭЗДС – 9
 •  ХУИС –4
 •  Шинэ монгол технологийн дээд сургууль - 1
 •  Ач АУИС – 1
 •  MIU – 2

 

Сургуулийн танилцуулга

Сургалтын мэдээлэл