Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем сайте. Он создан с целью предоставления информации о деятельности школы и организации обратной связи с родителями. Наши фото и видеоотчёты расскажут вам о школьной жизни, а родители через электронный журнал смогут получить подробную информацию об успеваемости своего ребёнка. Надеемся, что наше общение будет взаимополезным.

2016-2017 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЭЦЭГ ЭХИЙН НЭГДСЭН ХУРАЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

  2016-2017 оны хичээлийн жилийн эцэг эхийн нэгдсэн хурал           

 


               2016-2017 оны хичээлийн жилийн эцэг эхийн нэгдсэн хурлыг 9-р сарын 17-23ны хооронд 1-12-р анги
 тус бүрээр зохион байгууллаа. Захирал Ж.Соронзон 2015-2016 оны хичээлийн жилийн сургалт хүмүүжлийн ажлын тайланг тавьж, сурагчдын зан үйлийн дүрмийн зөрчил, зуны гэрийн даалгаврын биелэлт, эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн дүнг танилцууллаа.Сургалтын менежер Суянз М.М /мэдээлэл технологийн орчны төслийг танилцуулж, eschool програмд хэрхэн нэвтэрч орох, сурлагын дүн болон шалгалтын дүнтэй танилцах, цахим хэрэглэгдэхүүн, жишиг даалгавар ашиглах талаар ярилаа. 

 

Сургуулийн танилцуулга

Сургалтын мэдээлэл